kybun MechanoTherapie

Karl Müller in a paddy field in the mid-1980s.

Schweizaren Karl Müller bodde på 90-talet mitt bland risfälten i Korea.

Där upptäckta han den hälsobringande effekten av att gå på mjuk och elastisk lera. För att efterlikna den känslan och få glädje av den i vårt moderna samhälle med alla hård platta golv utvecklade han en sko med rullsula. Denna ostabila sula stod i rakt motsatsförhållande till skoindustrins normer om att skor skall vara stödjande och styrande. Häftig kritik riktades mot honom från såväl forskare, medicinsk expertis och skoindustrin.

Från rullsula till «walk-on-air»

Tack vare dess övervägande positiva påverkan på kroppen blev rullsulan en världssuccé med mer än 10 miljoner sålda par. Tankesättet i skovärlden vändes upp och ner och mer än 100 företag har kopierat idén. Men Karl Müller var övertygad om att ju bättre sulan kunde efterlikna känslan från risfältens lerjord  desto bättre skulle påverkan vara för användaren. Studier har också visat att ju skönare det känns när man står och går desto bättre är det för kroppen. Hans kompanjoner inom MBT ville dock behålla rullsulan som den var och därför sålde Müller MBT till dem och började om från början - med kybun. Det forsknings- och utvecklingsarbete som följde ledde fram till ett holistiskt rörelsekoncept kallat ”kybun MechanoTherapie” med mjukelastiskt underlag som grundprincip.
I kybun MechanoTherapie ingår:
  • kyBounder - stå- och träningsmattor
  • kyBoot- skor 
  • kyTrainer - löpband.
Känslan från ett mjukelastisk underlag
kybun MechanoTherapie är enligt Karl Müller en erfarenhetsbaserad vetenskap som sett detta sammanhanget mellan underlag och hälsa och utvecklat produkter som gör att vi på konstgjorda platta underlag kan må lika bra som i naturen. Mjukelasticiteten i kyBounder, kyBoot och kyTrainer stärker fötterna, förbättrar hållningen, ger ryggmusklerna avspänning, skonar lederna och avlastar venerna i underbenen. Fötterna får full rörelsefrihet och kan fungerar som det är ”tänkt”.

Quality before quantity

We can walk as much as we like but if the quality of the movement is wrong, it will make us even less mobile and our manner of walking even more painful. A rolling stone gathers no moss. It’s not the entire person that stops, just individual muscles and muscle groups. That’s a far greater problem than the quantity of movement! It’s not enough to say: ‘I walk/jog/hike regularly.’ That would be like saying: ‘I eat enough carbohydrates, vegetables and meat.’ Yes, but what about the vitamins, minerals and essential nutrients?
It has been proven that a healthy diet is characterised by the quality or nutrient density rather than the quantity of food consumed. The same applies to exercise. Getting plenty of exercise is not the only crucial factor for a healthy body. In reality, it is the quality of the exercise that ensures long-term health and well-being.
By not exercising the small, deep layers of balancing muscles, only the outer layers of muscle are trained, while the small balancing muscles relax. Unless you spend a few hours a day walking barefoot in the sand, walking on soft, springy surfaces or a tightrope or doing balancing and stretching exercises, you will become less mobile because muscle imbalances immediately cause ‘fascia agglutinations’ that minimise the scope of movement of the joints, meaning you become increasingly immobile over the course of your lifetime. What are fasciae and why do they play such a key role when it comes to movement and freedom from pain?

Why poor movement quality results in a painful lack of mobility.

The frailty comes as a result of incorrect ‘movement nourishment’. This is caused by walking on flat everyday surfaces in supporting shoes. It is as if the body is in a corset. It doesn’t have to be this way! The fascia agglutinations limit movement in certain muscles. This sets off a chain reaction throughout the entire body, because all of the muscles in the body are connected. The smaller the range of motion, the smaller and more unsteady the steps become. Posture becomes more stooped because the fasciae in the back are also affected. It all started in one foot due to the limitation of the small muscles in the foot and shin area by walking in unsuitable footwear on flat everyday surfaces.

Walking easy on the joints

Non-physiological walking