Omedelbar minskad haltande!

Många människor känner att de genom att gå och stå på kybuns elastiska, fjädrande produkter kan förbättra sitt haltande.

Sund gång utmärker sig genom att vara mycket symmetrisk. Olika ortopediska patologier förorsakar dock till asymmetriska gångmönster som kan leda till överbelastningar och eventuellt överbelastningsskador. Därför lägger terapeuter under förebyggande och rehabiliteringen tyngdpunkten på att träna gångsymmetrin. Medan det är allmänt känd att ståendet på instabila underlag ökar muskelaktiviteten, speciellt i de små stödjande musklerna, saknas undersökningar om den effekten vid gång och haltandet.

Många människor känner att de genom att gå och stå på kybuns elastiska, fjädrande produkter kan förbättra sitt haltande.

Sund gång utmärker sig genom att vara mycket symmetrisk. Olika ortopediska patologier förorsakar dock till asymmetriska gångmönster som kan leda till överbelastningar och eventuellt överbelastningsskador. Därför lägger terapeuter under förebyggande och rehabiliteringen tyngdpunkten på att träna gångsymmetrin. Medan det är allmänt känd att ståendet på instabila underlag ökar muskelaktiviteten, speciellt i de små stödjande musklerna, saknas undersökningar om den effekten vid gång och haltandet.


Pilotstudie bevisar: Man haltar mindre i kybun skon!

Därför hade pilotstudien som mål att mäta effekten av gåendet i skor med en mindre styv och elastisk mellansuleskonstruktion på slaka patienters gångsymmetri. Med hänsyn till faktum att skor med en mindre styv och elastisk mellansula undviker smärtsamma stötar under gången och samtidigt ökar feedback från det myofasciala systemet utgick vi ifrån att gångsymmetrin kan ökas genom användning av mindre styva och elastiska skor.

Att gå med särskilda elastiska, fjädrande sulor gav i 81 % av fallen en ökad gångsymmetri jämfört med gången i vanliga skor. Svaret om varför verkar ligga i det extremt mjuka men samtidigt elastiskt, fjädrande materialets fysik. Till skillnad mot en vanlig heelstrike på hårt underlag sjunker hälen fördröjd in i det ca 2 cm djupa, elastiskt fjädrande materialet och det ger de inblandade muskelslingorna 4 x mer tid att bygga upp de intra- och intermuskulära spänningarna. Istället för att bli chockad och falla in i det vanliga avlastningsmönstret aktiveras styrmekanismer i fascieskedjorna som hjälper till att bryta det vanliga avlastningsmönstret. Eftersom sulans material samtidigt verkar återfjädrande-instabil kan de aktiverade styrmekanismerna förbli sensomotoriskt aktiva under hela ståndfasen och avlastningsmekanismerna överlagras, det vill säga reduceras eller till och med raderas helt.

Denna pilotundersökning visar elastiska, fjädrande sulors direkta positiva effekt på asymmetriska gångbilder. Systematiska följdundersökningar borde hjälpa att förstå verkningsmekanismen bättre och ytterligare förbättra bevisläget.

Weitere Infos zur Studie

Jämförelse: utan/med kybun matta

Vänster på en matta gående och höger 1 minut senare på den elastiska, fjädrande kybun mattan och omedvetet mindre haltande. 

Jämförelse: utan/med kybun skon

Vid ankomst gående med käpp och 2 timmar senare i kybun skon!