Walking in kyBoot shoes is good for your feet and your dog

Whether you’re with your dog or on your own, taking a walk in the fresh air, moving your body, basking in the sunshine or just enjoying a change of scenery – it’s all twice as much fun with kyBoot shoes!

kyBoot shoes provide the perfect platform for your feet, whether you’re taking a long stroll or walking your dog. kyBoot shoes train your muscles and strengthen your joints to help release the stress of everyday life from your body.

Påverkan och fördelar:

  • ger avspänd och följsam muskulatur
  • förbättrar hållningen
  • kan minska ryggsmärta
  • minskar trötthet
  • samtidig lätt fysisk och mental aktivitet ger effektivare arbetet
  • ökar kreativitet och inlärningsförmåg
  • i bättre form utan extra tidförbrukning
  • är kul

Information about our products

kybun Shoe
kybun Shoe 
kybun Mat
kybun Mat 

inga nyheter i denhär listan.

Customer testimonials

inga nyheter i denhär listan.